< SAS Sibiu -cursuri Word, Excel, PowerPoint, Access,...inchirieri birouri
 SAS                                                                                           Soft Aplicativ şi Servicii S.A.Sibiu
   seriozitate şi competenţă                                                                                                                                                                                                      societate comercială de servicii informatice
... .

Autorizare CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor)

Soft Aplicativ şi Servicii este autorizat, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000, republicată, sa organizeze cursuri de informatică
                                        autorizaţie SB 000302/21.04.2008

Acreditare ECDL(European Computer Driver License)

Soft Aplicativ şi Servicii este centru de testare acreditat ECDL, autorizat să ofere cursuri şi examinări ECDL.

                                             acreditare RO 348

Certificate
Certificatele de absolvire eliberate de Soft Aplicativ şi Servicii atestă, pentru cei care le obţin, un nivel de pregătire competitiv şi o competenţă practică deosebită.

Certificatele IT au recunoaştere naţională,fiind avizate de către Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei şi de către Ministerul Educaţiei si Cercetării. Certificatele ECDL au recunoaştere internaţională.

Cursuri
              - Iniţiere în domeniul calculatoarelor compatibile IBM-PC
              - Calificare operatori introducere, validare şi prelucrare date
              - Formare programatori de aplicaţtii de gestiune economică pe                  microcalculatoare compatibile IBM-PC;
              - Formare programatori asistenţi pe microcalculatoare compatibile IBM-PC
              - Pregătire şi testare in vederea obţinerii permisului ECDL

                          CURSURI IT                              CURSURI ECDL

Formatori(Instructori)
Soft Aplicativ şi Servicii deţine un compartiment specializat de instruire cu formatori de competenţe profesionale, specializaţi in cursuri de informatică.
Rezultatele deosebite, competenţa şi experienţa formatorilor au permis derularea de proiecte europene pentru formarea profesională a adulţilor
Logistică

Sibiu 2 laboratoare (42 de locuri, 21locuri/laborator)
42 calculatoare, licenţe Windows XP, Office 2007, videoproiector, smartboard, conexiune full internet
Mediaş 1 laborator (21 locuri)
21 calculatoare, licente Windows XP, Office 2007, videoproiector, smartboard, conexiune full internet

Acasă   |    Despre noi   |    Data Entry   |    Cursuri   |    Proiecte UE   |    Parteneri   |    Contact