Anexă la anunţul publicitar nr.  457/11.08.2010

                                                                                                                           

                                                                                                                             Aprobat,

                                                                                                                                                                      Director,

                                                                                                                                                                  Cismaşiu Dan

 

 

Specificaţii tehnice

achiziţie de servicii tipografice – multiplicare suporturi curs

  cod CPV:79810000-5

 

 

 

 

                Cerinţe minimale ale ofertei:

·         Printare digitală (aprox  90 % alb negru,  10 % policrom)

·         Fiecare suport de curs tipărit are 250 de pagini

·         Imprimarea textului transmis de achizitor va fi executată pe hârtie albă, format A4, 80 g/mp şi va respecta întocmai forma textului transmis de beneficiar

·         Suportul va fi legat cu spirale

·         Coperţile vor fi cartonate

 

                              

                Condiţii generale:

·         Oferta va fi făcută în lei, cu indicarea preţului unitar fără TVA, precum şi  a valorii totale a ofertei  fără TVA

·         Contractul se va derula pe  perioada de implementare a proiectului, începând cu data semnării contractului până la 30.11.2012

·         Livrarea se va face eşalonat pe durata contractului, potrivit necesităţilor achizitorului pe bază de comandă in tranşe de minim 100 exemplare

·         Suportul de curs (în format Word) este întocmit în forma elaborată de Soft Aplicativ şi Servicii  S.A. Sibiu şi va fi anexat la fiecare comandă

·          Produsele vor fi livrate şi recepţionate la sediul achizitorului în maxim  15 zile de la comandă

·         Plata facturii se va face în maxim 10 zile de la recepţia produselor

                                                               

 

                Manager de proiect,                       Responsabil financiar,            Consilier juridic,

                      Filip Viorica                                  Stănescu Elena                     Draşovean Aurica