Anexă la anunţul publicitar nr.  268/17.02.2012

                                                                                                                           

                                                                                                                                            Aprobat,

                                                                                                                                                                      Director,

                                                                                                                                                                  Cismaşiu Dan

 

 

Specificaţii tehnice

achiziţie de servicii tipografice – multiplicare suporturi curs

  cod CPV:79810000-5

 

 

 

 

                Cerinţe minimale ale ofertei:

·         Printare digitală (aprox.  90 % alb negru,  10 % policrom)

·         Fiecare suport de curs tipărit are 250 de pagini

·         Imprimarea textului transmis de achizitor va fi executată pe hârtie albă, format A4, 80g/mp şi va respecta întocmai forma textului transmis de beneficiar

·         Suportul va fi legat cu spirale

·         Coperţile vor fi cartonate

 

                               

                Condiţii generale:

·         Oferta va fi făcută în lei, cu indicarea preţului unitar fără TVA, precum şi  a valorii totale a ofertei  fără TVA

·         Contractul se va derula pe  o perioada două luni, începând cu data semnării contractului.

·         Livrarea se va face într-o singură tranșă.

·         Suportul de curs (în format Word) este întocmit în forma elaborată de Soft Aplicativ şi Servicii  S.A. Sibiu şi va fi transmis prestatorului  după semnarea contractului.

·          Suporturile  vor fi livrate de prestator la sediul achizitorului, prin grija prestatorului în termen de  20 zile de la comanda achizitorului şi recepţionate la sediul achizitorului.

·         Plata facturii se va face în maxim 30 zile de la recepţia produselor.

                                                               

 

                Manager de proiect,                       Responsabil financiar,            Vizat pentru legalitate

                      Arsin Gheorghe                                  Stănescu Elena                     Draşovean Aurica