Anexă la anunţul publicitar nr.  479/18.08.2010

                                                                                                                        Aprobat,

                                                                                                                                                          Director,

                                                                                                                                                      Cismaşiu Dan

 

 

                          Specificaţii tehnice – achiziţie consumabile

 

Consumabile imprimanta Phaser 7400

 

 

Denumire

cod CPV

buc

106R01077 cartus toner cyan (18.000 pag.)

30125100-2

1

106R01078 cartus toner magenta (18.000 pag.)

30125100-2

1

106R01079 cartus toner galben (18.000 pag.)

30125100-2

1

106R01080 cartus toner negru (15.000 pag.)

30125100-2

2

108R00647 ansamblu cilindri ( cyan + magenta + galben) (30.000 pag.)

30125000-1

2

108R00650 cilindru negru ( 30.000 pag.)

30125000-1

2

101R00421 unitate de transfer (100000 pag.)

30124200-6

1

115R00038 cuptor (fuser) 220V (100000 pag.)

30125000-1

1

106R01081 waste cartridge (30000 pag.)

30125000-1

2

 

 

 

Consumabile copiator WorkCentre pro 320

 

 

Denumire

cod CPV

buc

006R01044 toner

30125100-2

4

013R00577 drum WC Pro 320

30125000-1

2

 

 

 

Consumabile copiator WorkCentre 5225

 

 

Denumire

cod CPV

buc

101R00434 cartus toner 30000 pag.

30125100-2

10

101R00435 modul  xerografic 80000 pag.

30125000-1

3

 

 

 

 Consumabile Copiator Toshiba e-Studio 160

 

 

Denumire

cod CPV

buc

cilindru OD-1600 - cod  41303611000

30125000-1

1

toner       T-2500 - cod  60066062053

30125120-5

3

 Consumabile copiator MINOLTA CS PRO EP 1050

 

 

Denumire

cod CPV

buc

toner : EP 1050/1080

30125120-5

2

cilindru : EP 1050/1080/1081

30125000-1

1

 

 

                Cerinţe minimale ale ofertei:

 

                Oferta  va cuprinde toate produsele din listă, cu respectarea caracteristicilor indicate.

        Oferta va fi făcută în lei, cu indicarea preţului unitar fără TVA şi a preţului total pe fiecare produs, precum şi     a valorii totale a ofertei  fără TVA

Contractul se va derula pe  perioada de implementare a proiectului, începând cu data semnării contractului până la 30.11.2012.

Livrarea se va face eşalonat pe durata contractului, potrivit necesităţilor achizitorului.

Produsele vor fi livrate şi recepţionate la sediul achizitorului în maxim 10 zile de la comanda   achizitorului.

Plata facturii se va face în maxim 10 zile de la recepţia produselor.

Produsele vor fi însoţite de certificat de calitate şi conformitate.

 

                                                               

 

 

                Manager de proiect,                       Responsabil financiar,            Consilier juridic,

                      Filip Viorica                                  Stănescu Elena                     Draşovean Aurica